11 juli 2022 – ”Actie en aan de slag!” uitkomst werkatelier energie

‘’Actie en aan de slag!⚡️’’ dat was de gemeenschappelijke noemer in de inbreng van het werkatelier Energie op Moleneind van 11 juli 2022. Het is erg inspirerend om te zien dat 11 deelnemers van bedrijven en overheden samen concreet aan de slag gaan om een duurzame economie te realiseren op bedrijventerrein Moleneind in Oss.

 

Het vergroten van de samenwerking is en ander belangrijk onderwerp. Dat vraagt om een concreet vervolg!

1. Lokaal energienet als basisvoorziening voor Moleneind

Acties voor de korte termijn:

  • Voortzetten huidige besparingsacties op energie.
  • Het collectief energieprofiel voor Moleneind uitwerken: energieverbruik, energiebesparing, uitruilcapaciteit van energie (inclusief warmte/ koude), mogelijkheden voor opwekken duurzame energie binnen het gebied bepalen.
  • Verkennen van een aansluiting op de Delta Corridor voor aanvoer van waterstof.
  • Zoveel mogelijk grote en kleinere bedrijven mobiliseren om deel te nemen en bij te dragen aan realisatie van lokaal energienet. De deelnemers (vertegenwoordigers van grote bedrijven) zien daarin ook een rol voor henzelf om anderen te mobiliseren.

2. Vergroten organisatie- en samenwerkingskracht

Acties:

  • Versterken van de samenwerking tussenbedrijven onderling en tussenbedrijven en de gemeente (+ andere overheden en maatschappelijke partners)
  • Toename van de organisatie- en samenwerkingskracht (groei in “doe-kracht”).
  • Groei en verdere ontwikkeling van professionele vaardigheden van parkmanagement.
  • Duurzame financiering – bijvoorbeeld via een ondernemersfonds.

Het uitgebreide verslag van de Co-creatiesessie Energie kun je hieronder downloaden. Ook de gebruikte slides/posters zijn daarin opgenomen, als naslag.

Bij vragen, opmerkingen of ideeën, neem gerust contact met ons op.

Samen realiseren we tenslotte meer! 💥

Scroll naar boven