10 febr 2022 – Werklandschappen van de toekomst

Waar vroeger een strijd gevoerd werd tussen milieu en industrie, zie je tegenwoordig steeds vaker dat deze twee sectoren juist samenwerken. Ze hebben elkaar nodig, want alleen samen kunnen ze werken aan het werklandschap van de toekomst. Bedrijventerrein Moleneind/Landweer is door IVN-natuur educatie uit vele aanmeldingen als één van de tien terreinen geselecteerd om in aanmerking te komen voor het Groeifonds – Werklandschappen van de Toekomst 2021.

Groene ambitie

Bedrijventerrein Moleneind/Landweer heeft de ambitie om van een bedrijventerrein een bedrijvenpark te maken. Niet alleen de gemeente Oss heeft dit hoog op de agenda staan, ook de bedrijven op het bedrijventerrein zijn ambitieus als het aankomt op vergroening en klimaatadaptatie. VNO NCW Co-creatie en IVN-natuur educatie bedachten samen met bedrijven en gemeente een groen wandelpad van het station tot aan het bedrijventerrein. Dit viel in de smaak én smaakte naar meer.

Aanvraag groeifonds

IVN werkt met de Groeifonds aanvraag toe naar toekomstgerichte groene, gezonde en klimaatbestendig bedrijventerreinen. Een visie die perfect aansluit bij de bedrijven en de Osse Industriële kring. De wens is om samen het groene lint verder uit te bereiden. Een levendig bedrijventerrein is tenslotte een gezonde én productieve werkomgeving. Daarnaast willen we de biodiversiteit bevorderen door de aanleg van wadi’s. Maar er zijn bijvoorbeeld ook oplossingen voor de waterdoorlatendheid van parkeerplaatsen. Zo kunnen we samen een duurzaam bedrijventerrein realiseren.

       

Advies van de commissie

Begin 2e kwartaal 2022 brengt de commissie advies uit aan het kabinet om in een selectie van voorstellen te investeren. Naar verwachting besluit het kabinet in het voorjaar 2022 welke voorstellen gehonoreerd worden. Wanneer bedrijventerrein Moleneind/Landmeer geselecteerd wordt kunnen we samen echte grote, groene stappen gaan maken.

Wordt vervolgd..

Scroll naar boven